Barnkulturcentrens nätverksdagar

Barnkulturcentren har en lång tradition av att verka i nätverk och stöda varandra. Sedan Nätverket Aladdins lampas tider har de anställda på barnkulturcentren samlats för att utbyta idéer och utveckla det riksomfattande samarbetet inom barnkultur.

Barnkulturcentrens nätverksdagar är öppna för alla barnkulturcenter och arrangeras en gång om året i samband med det Riksomfattande barnkulturforumet. Avsikten med nätverksdagarna är att föra samman barnkulturaktörer från hela landet, erbjuda möjligheter att nätverka och ge information och kunskap. För arrangemangen ansvarar Förbundet för barnkulturcenter i Finland i samarbete med lokala barnkulturcenter.