Bli medlem!

Kulturcenter för barn och unga som bedriver yrkesmässig verksamhet och godkänner förbundets syfte samt förbinder sig att genomföra dess verksamhetsplan är välkomna som medlemmar i Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Mer om medlemskap