Kulturkontaktpersoner

Kulturkontaktpersonerna är en livsviktig länk i samarbetet mellan barnkulturcentren och skolorna. I daghem och skolor finns utsedda kulturkontaktpersoner som på sin arbetsplats förmedlar information om barnkulturutbudet, tar hand om anmälningar, ger arrangörerna feedback och bidrar till planeringen av barnkulturprogrammet med en pedagogisk synvinkel.

Kulturkontaktpersonen behövs till exempel när en kulturläroplan ska utarbetas. Kontaktpersonen har en viktig roll i utvecklandet av planen och i att ordna det praktiska. Skolans rektor, daghemsföreståndaren, skoldirektören eller direktören för småbarnsfostran fastslår kulturkontaktpersonens arbetstid och den ersättning som ska betalas för arbetet. För kulturkontaktpersonerna ordnas informationsmöten, utbildning och t.ex. egna kvällstillställningar som tack för en viktig arbetsinsats.

Befattningsbeskrivningen för en kulturkontaktperson kan se olika ut i olika regioner. Deras sätt att arbeta beror på t.ex. regionens och ortens storlek.

Alla barnkulturcenter ger mer information om hur man skapar nätverk för kulturkontaktpersoner eller ordnar olika typer av barnkulturverksamhet på orter av olika storlek.

Kontaktuppgifter till barnkulturcentren hittar du här.

011
Barnkulturcentren värnar om de kulturansvariga i skolor och daghem. För dessa viktiga personer ordnas ibland egna tillställningar med något trevligt program som t.ex. konstverkstad, presentation av konstinstitutioner eller konstnärsbesök. Foto: Riitta Uusitalo.