Riksomfattande barnkulturforum

Varje år ordnas ett riksomfattande barnkulturforum som lyfter fram barnkulturens betydelse och möjligheter samt drar upp riktlinjer för dess framtid. Forumet erbjuder en plattform för kulturpolitisk debatt och möten mellan olika sektorer. För arrangemangen ansvarar Förbundet för barnkulturcenter i Finland och lokala barnkulturcenter med sina samarbetsparter.
Det årligen varierande temat för riksomfattande barnkulturforum lyfter fram barnkulturens möjligheter i olika verksamhetsmiljöer och belyser det mångprofessionella samarbetet mellan olika aktörer. Barnkulturforumet ger aktörer inom barnkultur en ypperlig möjlighet att nätverka.

Bakgrund

Barnkulturforum ordnades för första gången i samband med sommarevenemanget Suomi-areena i Björneborg år 2013. I Björneborg fick deltagarna en inblick i barnkulturarbetets nuläge och framtidsutsikter. År 2014 arrangerades forumet i Kuopio, där barnkulturen granskades genom temat kulturfostran i skolan och år 2015 ordnades barnkulturforumet i Tammerfors under temat Konst och kultur som stöd för barnens och familjernas välbefinnande. Det riksomfattande barnkulturforumet år 2016 gick av stapeln i Vanda. Då var temat Det barnkulturpolitiska programförslagets projekt och deras resultat.

Riksomfattande barnkulturforum 2017 arrangeras i Tavastehus 20.-21.11.2017.

Mer information
verksamhetsledare
Saara Vesikansa
saara.vesikansa (at) lastenkulttuuri.fi

Foorumi_016

År 2015 ordnades barnkulturforumet i Tammerfors under temat Konst och kultur som stöd för barnens och familjernas välbefinnande.