Förbundet

Förbundet för barnkulturcenter i Finland främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter och arbetar riksomfattande med kompetensutveckling och mer synlighet för barnkultursektorn. Förbundet arrangerar årligen ett riksomfattande barnkulturforum och erbjuder barnkulturaktörer möjlighet att nätverka.

Hermanni (002)