Bli medlem

Alla kulturcenter för barn och unga som bedriver professionell verksamhet, godkänner förbundets syfte och förbinder sig att förverkliga dess verksamhetsplan kan bli ordinarie medlemmar i Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Ordinarie medlemmar är röstberättigade på förbundets stadgeenliga möten och de kan också delta i gemensamma projekt inom förbundet.

En aktör eller person som godkänner föreningens syfte kan bli informationsmedlem och komma med på förbundets informationslista. Informationsmedlemmar kan inte delta i förbundsmöten eller i gemensamma projekt.

Ansökan om medlemskap (för båda typerna av medlemskap) görs med vår elektroniska medlemsblankett.

Läs mer och bli medlem i förbundet (på finska)

De som vill stöda förbundets verksamhet kan anmäla sig som understödande medlemmar till förbundets kansli.