Strategi

Vår gemensamma strategi styr verksamheten. Enligt strategin omfattar förbundet följande värden:

  • kvalitet
  • jämlikhet
  • barnorienterad verksamhet
  • konst

I visionen för 2020 är Förbundet för barnkulturcenter i Finland en nationellt ansedd expert inom utveckling och synliggörande av barnkultur. Kulturcentren för barn och unga har fått betydligt mer resurser. Förbundet har utvecklat kompetensen i branschen och ökat sysselsättningen bland dem som arbetar professionellt med barnkultur.

Förbundets strategi (på finska)