Kontaktuppgifter

Förbundskansliet

Kontakta-oss!Förbundet för barnkulturcenter i Finland
Kulturhuset Laikku, Keskustori 4
33100 Tammerfors

Aleksi Valta
verksamhetsledare
+358 40 820 5425
aleksi.valta (at) lastenkulttuuri.fi

Ninni Pehkonen
koordinator
Medlemsärenden, evenemangsproduktion, projekt, plan för kulturfostran
+358 40 800 7296
ninni.pehkonen (at) lastenkulttuuri.fi

Hanna Nordström
kommunikation coordinator
Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi, kommunikation, information, marknadsföring
hanna.nordstrom (at) lastenkulttuuri.fi

Elina Jokinen
förvaltningssekreterare
Ekonomiförvaltning
+358 44 732 5376
elina.jokinen (at) lastenkulttuuri.fi

Maarit Mäkinen är på föräldraledighet från 14.10.2020.

Konsttestarna

Joonas Keskinen
projektledare
+358 44 978 4893
joonas.keskinen (at) taidetestaajat.fi

Assi Rinnetmäki
kommunikationsplanerare
Kommunikation, information och mediaservice
+358 44 745 7111
assi.rinnetmaki (at) lastenkulttuuri.fi

Styrelsen

Ordförande

Mervi Eskelinen
Barnkulturcentret Lastu, Lapinlahti/Norra Savolax
+358 50 326 7243
lastu (at) lastu.fi

Styrelseledamöter

Leena Hiltunen, Åbo stad/Barnkulturcentret Äventyrsparken
leena.hiltunen (at) turku.fi

Marianna Lehtinen, Tammerfors stad/Barnkulturcentret Rulla
marianna.lehtinen (at) tampere.fi

Anne Luiro, Rovaniemi stad/Lapplands barnkulturnätverk
anne.luiro (at) rovaniemi.fi

Terhi Siippainen
, Varkaus stad/Barnkulturcentret Verso
terhi.siippainen (at) soisalo-opisto.fi

Tiina Susiluoto, Helsingfors stad/Annantalo
tiina.susiluoto (at) hel.fi

Minna Haveri, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX
minna.haveri (at) hameenlinna.fi

Noora Herranen, Konsertcentralen
noora.herranen (at) konserttikeskus.fi

Kristiina Tiainen, Sagalund barnkulturcenter
kristiina.tiainen (at) sagalund.fi


Arbetsgruppernas ordförande

Projekt- och internationaliseringsgruppen

haka (at) lastenkulttuuri.fi

Kommunikationsgruppen

Utveckling och uppföljning av intern och extern kommunikation

Maarit Mäkinen, ordförande
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
+358 40 800 7296
maarit.makinen (at) lastenkulttuuri.fi