Kontaktuppgifter

Förbundskansliet

Kontakta-oss!Förbundet för barnkulturcenter i Finland
Kulturhuset Laikku, Keskustori 4
33100 Tammerfors

Aleksi Valta
verksamhetsledare
Medlemsärenden, projekt, samarbete
+358 40 820 5425
aleksi.valta (at) lastenkulttuuri.fi

Maarit Mäkinen
koordinator
Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi, kommunikation, information, marknadsföring
+358 40 800 7296
maarit.makinen (at) lastenkulttuuri.fi

Elina Jokinen
förvaltningssekreterare
Ekonomiförvaltning
+358 44 732 5376
elina.jokinen (at) lastenkulttuuri.fi

Konsttestarna

Anu-Maarit Moilanen
projektledare
+358 44 978 4893
anu-maarit.moilanen (at) taidetestaajat.fi

Assi Rinnetmäki
kommunikationsplanerare
Kommunikation, information och mediaservice
+358 44 745 7111
assi.rinnetmaki (at) lastenkulttuuri.fi

Styrelsen

Ordförande

Mervi Eskelinen
Barnkulturcentret Lastu, Lapinlahti/Norra Savolax
+358 50 326 7243
lastu (at) lastu.fi

Styrelseledamöter

Petri Pöyhönen, Kulturhus Lilla Villan
info (a) lillavillan.fi

Kaisa Kettunen, Helsingfors stad/Annantalo (vikarie för Johanna Vepsä)
kaisa.kettunen (at) hel.fi

Johanna Vepsä, Esbo stad/Barnkulturcentret Lilla Aurora (studieledig)
johanna.vepsa (a) espoo.fi

Leena Hiltunen, Åbo stad/Barnkulturcentret Äventyrsparken
leena.hiltunen (at) turku.fi

Pilvi Kuitu, Kulturcentret PiiPoo, Lempäälä
pilvi.kuitu (at) kulttuuripiipoo.fi

Marianna Lehtinen, Tammerfors stad/Barnkulturcentret Rulla
marianna.lehtinen (at) tampere.fi

Anne Luiro, Rovaniemi stad/Lapplands barnkulturnätverk
anne.luiro (at) rovaniemi.fi

Terhi Siippainen
, Varkaus stad/Barnkulturcentret Verso
terhi.siippainen (at) soisalo-opisto.fi

Reeli Karimäki, Vanda stad
reeli.karimaki (at) vantaa.fi


Arbetsgruppernas ordförande

Projekt- och internationaliseringsgruppen

haka (at) lastenkulttuuri.fi

Kommunikationsgruppen

Utveckling och uppföljning av intern och extern kommunikation

Maarit Mäkinen, ordförande
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
+358 40 800 7296
maarit.makinen (at) lastenkulttuuri.fi