Kulturläroplan

Kulturläroplanen är en plan för hur kultur-, konst- och kulturarvsfostran ska förverkligas i kommunen eller i regionen som en del av undervisningen. En gemensam plan garanterar alla barn och unga i kommunen eller regionen en likvärdig möjlighet att på ett mångsidigt sätt stifta bekantskap med den lokala kulturen. Kulturläroplanen gör det också lättare för kulturaktörerna att koordinera sin egen verksamhet.

I läroplanen för grundläggande undervisning (fr.o.m. 1.8.2016) nämns att en plan för kulturell fostran är en möjlighet att komplettera den lokala läroplanen. I arbetet med kulturläroplanen kan man utnyttja den gedigna erfarenhet som barnkulturcentren har av kulturfostran i samarbete med skolorna.

Kulturkontaktpersonerna är en livsviktig länk i samarbetet mellan barnkulturcentren och skolorna. I daghem och skolor finns utsedda kulturkontaktpersoner som på sin arbetsplats förmedlar information om barnkulturutbudet, tar hand om anmälningar, ger arrangörerna feedback och bidrar till planeringen av barnkulturprogrammet med en pedagogisk synvinkel.

Läs mer om kulturkontaktpersoner.

puujalat
Barnkulturnätverket i Österbotten BARK förverkligar kulturläroplanen genom tidsresor till gamla tider.