Material

Barnkulturcentren har producerat metodhandböcker med utgångspunkt i olika konstarter. Med hjälp av en metodhandbok kan konstpedagogen, läraren eller ledaren ordna en ny typ av verkstad, aktivitet eller konststund med barn eller ungdomar. Fråga efter vandringsutställningar eller publikationer hos de barnkulturcenter som har producerat dem.

Metodhandböckerna kan laddas ner och skrivas ut i undervisningssyfte. Det är inte tillåtet att använda handböckerna i kommersiell verksamhet.