Metodhandböcker

Nya innovativa metoder för konstfostran inom olika konstgenrer har utvecklats i barnkulturcenter. En del av dem har bearbetats vidare till metodhandböcker i skriftlig form. Metodhandböckerna är skrivna på finska och svenska. Med hjälp av en metodhandbok kan konstpedagogen, läraren eller ledaren genomföra en ny typ av verkstad, aktivitet eller konststund med barn eller unga.

Kom ihåg att metodhandböckerna är avsedda för undervisning, inte för kommersiell verksamhet. Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut handböckerna för undervisningsbruk.

För att kunna läsa metodhandböckerna behöver du programmet Adobe Reader, som kan installeras gratis här.

Välj det ämne som intresserar eller se alla metodhandböcker nedan.

Metodhandböcker enligt tema:

 

”Musta on siistii kun luut murskaantuu” – Oppitunteja mediaväkivallasta yläkouluun

”Musta on siistii kun luut murskaantuu” – Oppitunteja mediaväkivallasta yläkouluun

Tässä oppaassa perehdytään mediaväkivaltaan ja se on suunnattu yläkoulun oppilaiden kanssa työskenteleville opettajille ja muille ohjaajille. Oppaassa kerrottujen harjoitteiden avulla voi rakentaa yhden tai useamman oppitunnin, joilla käsitellään väkivaltaa mediassa.

Kohderyhmä: Yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Arjen sankarit

Arjen sankarit

Opas sisältää huomioita, vinkkejä ja esimerkkejä, kuinka suunnitella ja toteuttaa yhteisiä ja erillisiä taidetyöpajoja lapsille ja vanhuksille. Tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää niissä taiteen keinoja sekä ammattitaiteilijoiden avustuksella, että omaehtoisesti. Kantavana ideana on tutkia arjen sankaruutta tarinoiden avulla ja innoittamana.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja seniori-ikäiset, soveltaen alakoulu

Lataa esite

Läs mer
Asenteella! – Tanssi- ja draamataidepajojen menetelmäopas erityistä tukea tarvitseville nuorille

Asenteella! – Tanssi- ja draamataidepajojen menetelmäopas erityistä tukea tarvitseville nuorille

Työpajoissa vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten itseilmaisua, sosiaalisia ja esiintymistaitoja tanssin ja näyttämöilmaisun harjoituksilla. Oman minän vahvistumisen kautta saadaan rohkeutta aikuistumisen haasteisiin.

Kohderyhmä: perusopetus, erityisopetus

Lataa esite

Läs mer
Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik ocj tidsresor

Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik ocj tidsresor

Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in kulturhistoriska kunskaper och färdigheter.

Målgrupp: småbarnsfostran, grundskolan, andra stadie

Lataa esite

Läs mer
Dansande genom läsåret

Dansande genom läsåret

Handboken ger på ett mångsidigt sätt idéer till dansfostran inom den grundläggande utbildningen, inom ramen för de olika läroämnenas undervisningstimmar. Övningarna har utvecklats i pilotprojektet Hela skolan dansar! på skolan Kartanonkosken koulu i Vanda.

Målgrupp: den grundläggande utbildningen

Lataa esite

Läs mer
Erityisen avoin kohtaaminen – Elämyksellinen kulttuurikasvatus museossa ja koulussa

Erityisen avoin kohtaaminen – Elämyksellinen kulttuurikasvatus museossa ja koulussa

Opas antaa käytännönläheisen näkökulman kulttuurikasvatukseen. Opas on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen luku käsittelee elämyksellistä museokierrosta. Toisessa luvussa keskitytään erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaamiseen. Oppaassa esitellään Tampereen Taidekaaren työpajojen toimintaa.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Folkmusik i skolan

Folkmusik i skolan

Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga.

Målgrupp: grundskolan

Lataa esite

Läs mer
Folkmusik på dagis

Folkmusik på dagis

Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga.

Målgrupp: småbarnsfostran

Lataa esite

Läs mer
Har du gröna fingrar? Skolträdgård för lågstadiebarn

Har du gröna fingrar? Skolträdgård för lågstadiebarn

Hur man får gröna fingrarna är det buskap som metodboken vill sprida.
Odling är en verksamhet som alla kan syssla med och man lär sig bäst genom att göra själv. Guiden är ämnad för aktörer som sysslar med lågstadiebarns uppfostran. Utöver odlingstips hittar man tips till miljöfostran. Guiden avslutas med ett pedagogiskt traditionsavsnitt som berättar om hur man firat årets högtider.

Målgrupp: barn i lågstadieåldern

Lataa esite

Läs mer
Hittivideo-musiikkivideotyöpaja

Hittivideo-musiikkivideotyöpaja

Oppaan avulla voi tehdä musiikkivideoita musiikkikappaleille, jotka voi ladata maksutta Kulttuuritalo Valveen verkkosivuilta. Oppaan ohjeita voidaan soveltaa myös alakoululaisille.

Kohderyhmä: yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Kädet multaan! Koulukasvimaa alakouluikäisille

Kädet multaan! Koulukasvimaa alakouluikäisille

Menetelmäopas Kädet multaan! kertoo, miten lasten kanssa perustetaan kasvimaa. Siitä löytyvät neuvot lapsille sopivien lajien valintaan, kasvimaan hoitoon, sadonkorjuuseen ja kompostointiin. Oppaasta löytyy myös aiheeseen sopivia leikkejä ja osio, jossa kerrotaan, miten vuodenaikaisjuhlat ovat liittyneet viljelyyn.

Kohderyhmä: esikoulu ja alakoulu

Lataa esite

Läs mer
Kalligrafia

Kalligrafia

Käsinkirjoittamisen taito on vähitellen rapistumassa tietokoneiden yleistyessä. Lasten ja nuorten joukoissa mangan ja anime ovat suurin Japanilaisen kulttuurin ilmenemismuoto. Sen vuoksi moni on kiinnostunut oppimaan lisää Japanista ja sen kulttuurista.
Japanilainen kalligrafia -menetelmässä lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan heille eksoottista Japanilaista taiteenmuotoa käsin kirjoittamisen ohella. Samalla voidaan oppia vähän japanin kieltä kuvaharjoitteiden kautta, tai syventää Japanin kulttuurin tietoja ja taitoja.

Kohderyhmä: perusopetus, ala- ja yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Kansanmusiikkia kouluihin – menetelmäopas ala- ja yläkouluille

Kansanmusiikkia kouluihin – menetelmäopas ala- ja yläkouluille

Oppaan avulla tutustut Sikamäen Samppaan, Karjankutsuntaan, Hevoslauluun ja Polskaralliin. Tartu soittimiin ja heittäydy eteläpohjalaisen kansanmusiikin vietäväksi.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Kikatuksen kuvakulmia – Opas valokuvamenetelmään

Kikatuksen kuvakulmia – Opas valokuvamenetelmään

Tämä valokuvauksen monia mahdollisuuksia esittelevä menetelmäopas sisältää useita valokuvaamiseen liittyviä tehtäviä. Tehtävät liittyvät valokuvien ottamiseen erilaisissa tilanteissa, paikoissa ja valaistuksissa. Opas sopii hyvin valmistavaan opetukseen ja monikulttuurisille oppilasryhmille.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Koeajo – nuoret tapahtumatuottajina

Koeajo – nuoret tapahtumatuottajina

Koeajo on yläkouluikäisille suunnattu menetelmäopas tapahtumatuottamisesta. Koeajo-menetelmä kannustaa nuoria omaehtoiseen kulttuurin tekemiseen. Menetelmän perusideana on mahdollistaa nuorten tekemää kulttuuria nuorille.

Kohderyhmä: nuoret

Lataa esite

Läs mer
Koulun toiminnalliset pihamaalaukset

Koulun toiminnalliset pihamaalaukset

Menetelmäopas auttaa osallistamaan oppilaat luontevasti kouluympäristön suunnittelemiseen. Koulun toiminnalliset pihamaalaukset -projekti on lapsilähtöinen ja helposti toteutettavissa oppaan avulla. Sen sisällöt linkittyivät luontevasti opetussuunnitelmaan tukien oppimisprosessia ja ilmiöpohjaista oppimista. Projekti mahdollistaa kaikille oppilaille tasavertaisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia, ja ne edistävät hyvinvointia koulun arjessa. Leikki, taide, liikunta ja pelillisyys kohtaavat toisensa uudella tavalla!

Kohderyhmä: perusopetus, alakoulut

Lataa esite

Läs mer
Lastenkirja raollaan – avaa ovet sadulle

Lastenkirja raollaan – avaa ovet sadulle

Opas kertoo, miten lastenkirja muotoutuu elämykselliseksi sanataideleikiksi ja miten varhaisiän sanataidekasvatusta tehdään esimerkiksi päiväkodin arjessa. Sisältää selkeät ja konkreettiset ohjeet kahteen erilaiseen sanataidetyöpajaan.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Lataa esite

Läs mer
Leffamestarit, sirkusaiheiset animaatiopajat päiväkodeille

Leffamestarit, sirkusaiheiset animaatiopajat päiväkodeille

Tässä menetelmäoppaassa esitellään erilaisia animaatioiden kuvaamistapoja ja järjestetään sirkusteemainen animaatiopaja.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Lataa esite

Läs mer
Loitsuja & lohikäärmeitä ­– Satu opetusmateriaalina

Loitsuja & lohikäärmeitä ­– Satu opetusmateriaalina

Menetelmäoppaassa paneudutaan sadun historiaan, kehitykseen ja kirjoittamiseen. Kansansaduista taidesatuun etenevässä opetusmateriaalipaketissa on mukana innostavia harjoituksia.

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut, yläkoulu ja lukio

Lataa esite

Läs mer
Louhimon metodiopas bändiohjaukseen

Louhimon metodiopas bändiohjaukseen

Tämä menetelmäopas avaa yhtyesoittamisen perusasioita yksinkertaisessa muodossa ja antaa käytännössä hyväksi koettuja vinkkejä bändien vetäjille. Oppaassa on rytmiharjoituksia, joita voi tehdä ilman soittimia ja lisäksi myös bändisoittimilla tehtäviä harjoituksia.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Louhimos metodguide

Louhimos metodguide

Denna metodguide presenterar i enkel form grundsakerna inom att spela tillsammans i grupp (bandspelning). Guiden innehåller rytmövningar som man kan göra utan instrument samt övningar som görs med bandinstrument. Med finns även praktiska tips för bandledare.

Målgrupp: grundundervisning

Lataa esite

Läs mer
Maailma on tilkkutäkki

Maailma on tilkkutäkki

Opas esittelee kaksi työpajaa, jotka liittyvät monikulttuurisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja kädentaitoihin. Ensimmäisessä pajassa tehdään oma museoesine kierrätysajatuksella. Lopuksi järjestetään näyttely. Toisessa pajaideassa taiteillaan omakuva.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Lataa esite

Läs mer
Matkalla ajassa – menetelmäopas kulttuuriperinnöstä ja aikamatkoista

Matkalla ajassa – menetelmäopas kulttuuriperinnöstä ja aikamatkoista

Kulttuuriperintökasvatus ja sen käytännön menetelmä aikamatka sopivat kaikenikäisille. Aikamatka on draamaleikki, missä leikkien opitaan kulttuurihistoriallisia tietoja ja taitoja.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste

Lataa esite

Läs mer
Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Dikter, verser, rim och ramsor inspirerar även de allra minsta. Metodhandboken bjuder på inspirerande texter, goda råd samt litteratur- och länktips för småbarnsordkonst och rimlek.

Målgrupp: 0-5-åringar

Lataa esite

Läs mer
Minä olen -menetelmäopas

Minä olen -menetelmäopas

Minä olen -menetelmässä lapset ja aikuiset tekevät yhdessä teatteria. He tutustuvat teatteriin ammattina ja taidemuotona ja saavat kokemuksen teatteriprosessista käsikirjoituksesta ensi-iltaan saakka.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Lataa esite

Läs mer
Minimediaa – Mediakasvatusta päiväkoteihin ja alkuopetukseen kuvataiteen näkökulmasta

Minimediaa – Mediakasvatusta päiväkoteihin ja alkuopetukseen kuvataiteen näkökulmasta

Oppaan avulla voi lähestyä mediaa kuvataiteen näkökulmasta kuvilla leikkien ja niihin tarinoita liittäen. Leikin, omien tarinoiden ja kuvien tekemisen myötä harjaantuvat niin median vastaanottoon kuin tuottamiseenkin tarvittavat taidot.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus

Lataa esite

Läs mer
Monestaan monenmoista taidetaan

Monestaan monenmoista taidetaan

Tässä menetelmäoppaassa esitellään sekä taiteenlajikohtaisia että monitaiteisia työpajoja. Pajakokonaisuus on prosessiluontoinen ja päättyy digitarinan tekemiseen. Opas on suunnattu suomea toisena kielenään puhuvien nuorten opetukseen. Tehtävät ovat sovellettavissa myös lapsille.

Kohderyhmä: yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Näytellään oikeesti

Näytellään oikeesti

Näytellään oikeesti -menetelmäopas perustuu Hämeenlinnan Miniteatterin toiminnanjohtajan ja ohjaajan Marja Myllyniemen lapsilähtöiseen ohjausmetodiin. Myllyniemi kertoo menetelmäoppaassa tavastaan ohjata näytelmiä liittämällä leikki osaksi harjoituksia. Tekemisen lähtökohtana on ajan antaminen tekemiselle, sekä lapsen oman tulkinnan syntymisen tukeminen. Draamapedagogisena tavoitteena on lapsen täydellinen läsnäolo näyttämöllä yhteisen prosessin aikana.

Kohderyhmä: 7-20-vuotiaiden parissa työskentelevät

Lataa esite

Läs mer
Omin Käsin – Menetelmäopas yhteisölliseen tekstiilitaiteen käyttöön erityisryhmien opetuksessa

Omin Käsin – Menetelmäopas yhteisölliseen tekstiilitaiteen käyttöön erityisryhmien opetuksessa

Oppaan erityisryhmille suunnattujen työpajojen tavoitteena on vahvistaa oppilaan yksilöllistä itseilmaisua ja synnyttää yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia ryhmässä. Pajoissa käytettävät tekniikat eivät vaadi harjaantuneita kädentaitoja, vaan tavoitteena on, että jokainen oppilas pystyy toteuttamaan työt oman taitotasonsa mukaisesti, tarvittaessa ohjaajan avustamana.

Kohderyhmä: Erityisryhmät

Lataa esite

Läs mer
Paperia, paperia – paperitaiteen menetelmäopas

Paperia, paperia – paperitaiteen menetelmäopas

Paperia, paperia -menetelmäoppaan paperitaidetehtävissä paperista ja pahvista voidaan toteuttaa mitä mielikuvituksellisimpia kaksi- ja kolmiulotteisia rakennelmia, oikeastaan mitä tahansa. Keskeistä tehtävissä on kierrätys, paperinkäytön moniulotteisuus sekä yhteisesti koettu onnistumisen ja keksimisen ilo.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus, perusopetus (luokat 1.-4.)

Lataa esite

Läs mer
Pieni opas konserttikäyntiin

Pieni opas konserttikäyntiin

Miten sinfoniakonserttiin pukeudutaan? Entä oopperaan? Milloin konsertissa voi laulaa mukana? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia tästä menetelmäoppaasta. Oppaaseen liittyy PowerPoint-esitys, joka on ladattavissa maksutta Louhimon sivuilta.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Pieni opas sarjakuvien piirtämiseen

Pieni opas sarjakuvien piirtämiseen

Pieni opas sarjakuvien piirtämiseen perehdyttää ytimekkäästi sarjakuvien ideoinnin, luonnostelun, piirtämisen ja värittämisen perusasioihin. Lisäksi oppaassa on neljä harjoitustehtävää. Saatavana myös pohjoissaamenkielisenä.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa opas pohjoissaameksi

Lataa esite

Läs mer
Pieni sirkusopas – Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille

Pieni sirkusopas – Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille

Tässä sirkustaiteen menetelmäoppaassa annetaan käytännön ohjeet sirkuslajeista, jotka ovat lapsille ja nuorille sopivia ja turvallisia. Lajit ovat sellaisia, että ne on mahdollista ottaa kouluissa mukaan opetukseen.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Sirkus – Luovaa liikuntaa kouluun, Menetelmäopas yhteisölliseen ja omaehtoiseen sirkustoimintaan

Sirkus – Luovaa liikuntaa kouluun, Menetelmäopas yhteisölliseen ja omaehtoiseen sirkustoimintaan

Opas tarjoaa menetelmän sirkustoiminnan toteuttamiseksi, sosiaalisen sirkuksen keinoja hyödyntäen. Menetelmän tavoitteena on luoda kouluun pysyvää omaehtoista liikunnan ja taiteen tekemisen kulttuuria, jossa lapsi tai nuori on aktiivinen toimija. Sirkus kehittää oppilaiden itseluottamusta, luovuutta, sosiaalisia ja motorisia taitoja. Menetelmässä innostetaan luovaan liikkumiseen, tutustutaan sirkuslajeihin ja järjestetään oppituntien ulkopuolista sirkustoimintaa, esimerkiksi välitunneilla. Opas sisältää opetusmateriaalia kuten tehtäväkortteja sekä lämmittelyitä, luovan liikunnan tehtäviä, pelejä ja leikkejä.

Kohderyhmä: perusopetus ja toisen asteen oppilaitokset

Lataa esite

Läs mer
Sirkus Kipinä – Sirkus osaksi kouluvuotta

Sirkus Kipinä – Sirkus osaksi kouluvuotta

Menetelmäoppaassa kuvataan projektia, jossa sirkusohjaajat työskentelivät koulussa sekä henkilökunnan että oppilaitten kanssa. Tavoitteena oli tuoda sirkuksen menetelmiä osaksi koulun kasvatus- ja opetustyötä. Oppaan tarkoitus on innostaa kouluja ja päiväkoteja kokeilemaan vastaavaa työskentelyä omassa yhteisössään.

Kohderyhmä: perusopetus, esiopetus, varhaiskasvatus

Lataa esite

Läs mer
Synkeän louhoksen seikkailu – ota sosiaaliset taidot haltuun pelaamalla!

Synkeän louhoksen seikkailu – ota sosiaaliset taidot haltuun pelaamalla!

Synkeän louhoksen seikkailu on yhteistoiminnallinen sosiaalisten taitojen kehittämiseen tarkoitettu peli. Pelin viisi tehtävärastia ovat toiminnallisia, draamallisia ja elämyksellisiä harjoituksia vahvistaa lapsen tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen taitoja, positiivisen palautteen antamista ja sen vastaanottamista, oman toiminnan arviointia sekä sosiaalisten tilanteiden ja ristiriitojen ratkaisemista.

Kohderyhmä: 2.-4. –luokkalaiset, sovellettuna myös muille ikäryhmille

Lataa esite

Läs mer
Taidetta pitkin ja poikin – monitaiteista taidekasvatusta alakouluihin

Taidetta pitkin ja poikin – monitaiteista taidekasvatusta alakouluihin

Opas tarjoaa vinkkejä monitaiteisen taidekasvatuskokonaisuuden järjestäjille. Opas sisältää myös hyviksi havaittuja käytännön harjoituksia eri taiteenaloilta; sana-, kuva-, tekstiili- ja näyttämötaiteesta sekä musiikista ja tanssista.

Kohderyhmä: alakoulu

Lataa esite

Läs mer
Taikalamppu-menetelmän opas – oivaltavaa käytännön dramaturgiaa elokuvatyöpajoihin

Taikalamppu-menetelmän opas – oivaltavaa käytännön dramaturgiaa elokuvatyöpajoihin

Elokuvakasvatuksen menetelmäoppaan ohjeilla tehdään pienryhmissä improvisaatioharjoituksia ja käsikirjoitetaan oma tarina. Osallistujat oppivat tekemisen kautta mm. tarinankerrontaa sekä kuvaamisen ja ohjaamisen perusteita. Lopputuloksena syntyy useita lyhytelokuvia.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Taikaloikka – menetelmiä, kuvauksia ja kokemuksia lasten ja nuorten tanssikasvatuksesta

Taikaloikka – menetelmiä, kuvauksia ja kokemuksia lasten ja nuorten tanssikasvatuksesta

Opas esittelee vuosina 2003–2008 kehitettyjä ja toteutettuja uusia, innovatiivisia tanssimenetelmiä ja toimivia työtapoja lasten ja nuorten tanssikasvatukseen. Mukana on 14 asiantuntija-artikkelia, jotka käsittelevät tanssikasvatuksen merkitystä lapsen ja nuoren kasvun tukena.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Tanssien läpi lukkarin

Tanssien läpi lukkarin

Opas antaa monipuolisesti ideoita tanssikasvatukseen perusopetuksessa, eri oppiaineiden tuntien puitteissa. Harjoitukset on kehitetty Vantaan Kartanonkosken koulun pilottiprojektissa Koko koulu tanssii!

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Toiminnallinen satuseikkailupolku

Toiminnallinen satuseikkailupolku

Opas innostaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä käyttämään lähiluontoa oppimisympäristönä ja tukee lasten omaehtoista taiteellista toimijuutta. Seikkailu sisältää viisi tapaamiskertaa joihin oppaasta löytyy tarkat toimintaohjeet; YouTube-linkit, sadut ja laulut.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Opas verkossa


Läs mer
Toisen sukissa – opas työpajan ohjaajalle

Toisen sukissa – opas työpajan ohjaajalle

“Toisen sukissa” on yhdeksän minuutin pituinen monitaiteellinen audiovisuaalinen teos, joka kertoo ystävyyden tarinan. Amna-tyttö kulkee meren yli, maailman toiselta puolelta toiselle, ja päätyy Suomeen. Suomessa Amna tutustuu Jussiin. Lapset käyvät yhdessä läpi matkan tapahtumia leikin lomassa ja Jussin kokemus asettaa hänet “toisen sukkiin”.

“Toisen sukissa” -elokuvaan pohjautuva työpaja toimii ikään kuin tutkimusalustana elämään ihmisten kesken ja esimerkkinä kuinka huolehtia toisistamme. Empatiaa tarvitaan.

Työpaja:

Oppilaat katsovat elokuvan, rakentavat sen kuvakäsikirjoituksen ja keksivät  myös oman tarinan ja tekevät siitä kuvakäsikirjoituksen. Prosessissa oppilaat esittävät omia näkemyksiään ja niistä keskustellaan.

Julkaisuvuosi: 2019

Julkaisija: Andréa Vannucchi ja Keanne van de Kreeke

Kohderyhmä:

Työpaja on suunnattu alakoulun lapsille ja sitä kokeiltiin syksyllä 2019 Salon kaupungin kouluissa 1.-6. luokkalaisille.

Opas verkossa


Läs mer
Tonttukoulu – Jouluinen menetelmäopas

Tonttukoulu – Jouluinen menetelmäopas

Tonttukoulu-menetelmä tarjoaa lapselle moniaistinen ja monitaiteisen elämyksen. Menetelmän keskeisenä ajatuksena on suomalaiseen jouluperinteeseen tutustuminen tonttutaitojen opettelun kautta ja joulutunnelmaan virittäytyminen.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus, perusopetus (luokat 1.-3.)

Lataa esite

Läs mer
Uusi maailmankartta – Visuaalisen taidekasvatuksen menetelmäopas

Uusi maailmankartta – Visuaalisen taidekasvatuksen menetelmäopas

Opas esittelee taideprojektin, jossa toteutetaan oppilasryhmän kanssa mielikuvitusvaltioista koostuva keramiikkareliefi. Taideprojekti voidaan toteuttaa myös muilla materiaaleilla. Opas sopii erityisen hyvin valmistavaan opetukseen ja monikulttuurisille oppilasryhmille.

Kohderyhmä: perusopetus

Lataa esite

Läs mer
Värikkäitä ääniä

Värikkäitä ääniä

Pajassa toimitaan jokaisen lapsen omat lähtökohdat, kuten ikä, kehitystaso, temperamentti ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Tämän mahdollistaa lapsilähtöinen toimintatapa, jossa tuokiota ei suoranaisesti ohjata, eikä se etene valmiin suunnitelman mukaan, vaan kukin lapsi on oman pajansa ohjaaja. Lapselle ei tarjota mitään valmista, vaan tila toimii eräänlaisena vauvan ja taaperon oppimisympäristönä, josta hän noukkii itselleen ajankohtaiset harjoittelun ja mielenkiinnon kohteet. Näin paja sopii eri tavoin eri ikäisille lapsille, mutta myös samalle lapselle eri kehitysvaiheissa.

Ympäristönä tila on turvallinen, varottavaa on mahdollisimman vähän, materiaalit ovat myrkyttömiä, kestäviä ja pestäviä. Seinä- ja kattoelementtien kiinnitys on tehty huolella. Hyvät materiaalit ja turvallisuus vapauttavat vanhemmat mukaan lapsen leikkiin ja tutkimiseen. Lasta ei tarvitse kieltää, ainoastaan kannustaa ja rohkaista – iloita yhdessä.

Kohderyhmä: vauva- ja taaperoikäiset

Lataa esite

Läs mer
Värin äänin – sanataidetta ja musiikkia yhdistävä taidekasvatusmenetelmä

Värin äänin – sanataidetta ja musiikkia yhdistävä taidekasvatusmenetelmä

Sanataidetta ja musiikkia yhdistävä menetelmäopas 1.–4.-luokkalaisille. Värin äänin -menetelmässä tutustutaan värien herättämiin tunteisiin ja mielikuviin. Väriympyrän sävyille etsitään ryhmän yhteisiä tunnetiloja, jotka heijastuvat pienryhmissä ja yksin valmistettaviin sana- ja ääniteoksiin.

Kohderyhmä: alakoulu

Lataa esite

Läs mer
Videopensseli – muoto-, väri- ja kirjainoppia videokameralla

Videopensseli – muoto-, väri- ja kirjainoppia videokameralla

Oppaan menetelmän avulla tutkitaan ja havainnoidaan ympäristöä videokameran välityksellä. Valittavissa on kolme tehtävää, joista voi valita aina yhden opetuskertaa kohden. Menetelmää voidaan hyödyntää myös muilla luokka-asteilla.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Lataa esite

Läs mer
Voimauttava draamatyöpajamenetelmä

Voimauttava draamatyöpajamenetelmä

Voimauttavien draamatyöpajamenetelmien opas sisältää työpajat: alkeisharjoitetyöpaja, havainnosta esitykseksi -työpaja ja esitykseen, tapahtumaan tai ilmiöön liittyvä teemallinen työpaja. Sisältää myös evästystä draamametodiin.

Kohderyhmä: yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Voimauttava kuvataidetyöpajamenetelmä

Voimauttava kuvataidetyöpajamenetelmä

Tämän voimauttavan kuvataidetyöpajamenetelmän aiheena on pehmoleluprosessi, jossa muokataan vanhoja pehmoleluja. Lelujen tuunauksen aikana nuori voi mm. käsitellä erilaisia aikuiseksi kasvamiseen liittyviä tunteita. Sisältää tietoa kuvataiteesta voimautumisen välineenä. Sovellettavissa eri ikäisille.

Kohderyhmä: yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Voimauttava sanataidetyöpajamenetelmä

Voimauttava sanataidetyöpajamenetelmä

Oppaan työpajoissa mm. keskustellaan maalauksista, luodaan runoja sattumasta ponnistaen, tulkitaan runoja ja maalauksia, kirjoitetaan tekstejä ja pohditaan mm. sitä, mitä pelko on.

Kohderyhmä: yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Voimauttava valokuvatyöpajamenetelmä

Voimauttava valokuvatyöpajamenetelmä

Opas käsittelee voimauttavaa valokuvausta ja sen työpajamalleja. Työpajoissa on aiheena omakuva. Valokuvaamisen avulla pohditaan hyvän ja pahan käsitteitä. Lisäksi tavoitteena on tarkastella mm. omia unelmia, rooleja ja arvoja. Mukana on myös kirjoitustehtäviä.

Kohderyhmä: yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Voimauttava videotyöpajamenetelmä

Voimauttava videotyöpajamenetelmä

Yläkoulu- ja lukioikäisille suunnattuja voimauttavia videotyöpajoja. Sisältää myös pienen kameratekniikan opasosion.

Kohderyhmä: yläkoulu

Lataa esite

Läs mer
Yhdessä kerrottua – Yhteisiä taidepajoja lapsille ja ikäihmisille

Yhdessä kerrottua – Yhteisiä taidepajoja lapsille ja ikäihmisille

Ikäihmisten ja lasten yhteisiä taidepajoja, joiden keskiössä on tarinankerronta. Teemoina taidepajoissa ovat tarinointi, teatteri, kuvan tekeminen, muovailu ja musiikki. Taiteen keinoin luodaan tarinoiden pohjalta näytelmiä, tehdään omia lauluja, piirretään, leikitään ja muistellaan yhdessä. Tärkeässä osassa on eri ikäpolvien kohtaaminen, yhdessä tekeminen ja mukava yhdessäolo.

Kohderyhmä: 4-6-vuotiaat lapset yhdessä ikäihmisten kanssa.

Lataa esite

Läs mer
Ympäristö haltuun – opas luovaan ympäristön tutkimiseen

Ympäristö haltuun – opas luovaan ympäristön tutkimiseen

Tämän oppaan monitaiteiset harjoitukset etenevät helpommista yksilötöistä kohti ryhmätyötaitoja vaativia tehtäviä. Harjoituksia voi soveltaa perusopetuksessa eri ikäisille ja niitä voi myös yhdistellä tarpeen mukaan toisiinsa.

Kohderyhmä: alakoulu

Lataa esite

Läs mer