Publikationsverksamhet

 

Inom barnkulturområdet publiceras det mångsidigt med material från olika konst- och forskningsområden. Publikationerna är skrivna av allt från forskare, författare, konstnärer och organisationer till barnen själva. Vid barnkulturcentren resulterar ofta ett projekt i en publikation som på vetenskaplig grund lyfter fram olika verksamhetsmodeller och den konstnärliga processen. Utöver tryckta böcker finns det publikationsverksamhet inom musik och filmkonst. Många av publikationerna finns också tillgängliga på nätet.

Läs mer här (på finska)