Tillgänglighetsguide för barnkulturcenter och utbinldingsinstitutioner med grundläggande konstundervisning

Guiden innehåller verktyg och tips om tillgänglighet. Guiden har tagits fram som en del av SATA2, Tillgänglig konsthobby -projektet.

Tillgänglighetsguide för barnkulturcenter och utbinldingsinstitutioner med grundläggande konstundervisning

Guiden kan laddas ner från länken ovan som en liten PDF-fil.