Taiteen perusopetuksen kärkihankkeen valtionavustusten haku on auki // Ansökningen av spetprojektets statsunderstöd för grundläggande konstundervisning är öppen

Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetukseen suuntautuvan valtionavustuksen haku on nyt auki. Hakuaika päättyy 14.6.2017 kello 16:15.

Tiedot hausta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla suomeksi / ansökningsinformation på undervisnings- och kulturministeriets hemsida på svenska

Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä perusopetuksen vuosiluokkien 1-10 oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria harrastetunneilla koulupäivän yhteydessä sekä vahvistaa varhaiskasvatusikäisten lasten taide- ja kulttuuriosallistumista. Avustuksilla vähennetään lasten ja nuorten turvattomuutta, yksinäisyyttä ja tekemisen puutetta iltapäivisin koulupäivän jälkeen sekä edistetään maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista. Avustettavat taiteen perusopetuksen hankkeet tuovat taiteen perusopetuksen oppilaitosten opettajien antamaa laadukasta taidekasvatusta mahdollisimman monien lasten ja nuorten saataville, innostavat lapsia ja perheitä taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön pariin, täydentävät ja tukevat koulun ja varhaiskasvatuksen taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentavat ja monipuolistavat varhaiskasvatuksen, koulun ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten oppimisympäristöjä.

Vuonna 2017 hakukelpoisia ovat uudet hankkeet, joissa toimintaa järjestetään kaikille tai suurimmalle osalle kunnan lapsista tai perusopetuksen oppilaista ; uudet hankkeet, joissa painopisteenä ovat vuosiluokkien 7-10 oppilaat ; muut uudet hankkeet ; hankkeet, jotka hakevat jatkorahoitusta ja ovat saaneet avustuksen lukuvuodelle 2016–2017 kärkihankkeen ensimmäisellä hakukierroksella 2016.

Uusien hankkeiden tulee alkaa viimeistään syyskuussa 2017. Jatkohanke voi alkaa vasta edellisen hankkeen päättymisen jälkeen.

Avustusta voivat hakea taiteen perusopetuksen järjestäjät, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, yksityiset yhteisöt tai säätiöt. Etusijalle asetetaan usean toimijan alueelliset yhteistyöhankkeet. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin miljoona euroa.

Avustuksen myöntämisen edellytykset ja arviointikriteerit

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa huomioidaan OKM:n sivuilla esitetyt ehdot, edellytykset ja arviointikriteerit. Tutustu kyseisiin avustettavaa toimintaa koskeviin edellytyksiin kohdassa “Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?”.

Toiminta voidaan toteuttaa päiväkodeissa, peruskouluissa tai niiden lähiympäristössä sijaitsevissa taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa sekä muissa soveltuvissa tiloissa päiväkodin tai koulun lähiympäristössä.

Hyväksyttävät kustannukset ja avustuksen käyttöön liittyvät ehdot

Avustusta voidaan käyttää opettajien ja ammattitaitoisten ohjaajien palkka- ja matkakuluihin, kohtuullisiin koordinointikuluihin, hankkeesta aiheutuviin tilakustannuksiin (koulujen tilojen käytön tulee olla maksutonta) sekä välttämättömiin ja kohtuullisiin väline- ja materiaalikustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 70 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Avustusta ei voi käyttää sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta valtionavustusta.

Hakeminen

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Pääset asiointipalveluun tästä linkistä.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso  

Avustusta on mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Ohjeet hakuun löytyvät kohdasta Miten avustusta haetaan?

Hakuaika päättyy 14.6.2017 kello 16:15.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Saara Vesikansa, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, puh.  050 563 4366, saara.vesikansa (a) lastenkulttuuri.fi

Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM/Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto/Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, puh. 0295 3 30069, iina.berden (a) minedu.fi

 

Hakutiedot OKM:n sivuilla

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *