TIEDOTE / PRESSMEDDELANDE: Kulttuurin jättihanke purkaa ennakkoluuloja viemällä nuoret taiteen pariin / Ungdomar möter konst i kulturellt jätteprojekt som krossar fördomar

Nuoret saattavat pitää taidelaitoksia pölyttyneinä, taidelaitokset eivät ehkä osaa tulkita nuorten antamaa palautetta. Molemminpuolisia ennakkoluuloja puretaan suurhankkeella, johon osallistuvat kaikki kahdeksasluokkalaiset Hangosta Utsjoelle.

Koko Suomen kahdeksasluokkalaiset ja heidän opettajansa pääsevät ensi lukuvuonna ilmaiseksi esimerkiksi teatteriin, oopperaan, museoon tai taidenäyttelyyn. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoimalla Taidetestaajat-hankkeella halutaan purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina ja tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä.

Yläkouluikäiset ovat taiteen näkökulmasta haastava ryhmä. Taide- ja kulttuuritarjontaa on enemmän pienille lapsille kuin teini-ikäisille. Toisaalta nuoria on hankala saada kulttuuriharrastusten pariin.

– Lapsena aloitettu taideharrastus lopetetaan usein teini-iässä. Esimerkiksi nuorille tarkoitettuihin taiteen työpajoihin on vaikea saada osallistujia, kertoo Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton puheenjohtaja Päivi Setälä.

Hän uskoo, että nuorten ja taiteen suhteeseen liittyy ennakkoluuloja puolin ja toisin.

– Nuorten tapaan ilmaista kokemuksensa kuuluu liioittelua ja karnevalisoitua palautetta. Nuorten kieli voidaan taidelaitoksissa tulkita vähättelyksi, eikä kiinnostuksen ilmaisua ehkä ymmärretä, Setälä pohtii.

– Nuoret puolestaan voivat luulla, ettei heille ole tarjolla mitään. Eivät kaikki taidelaitokset ole mitään pölyttyneitä kammioita. Taidetestaajiin on valittu erityisen kiinnostavia kohteita, joissa osataan puhutella nuoria.

Kaikki kunnat mukana

Taidetestaajat-hanke alkaa syksyllä. Sen rahoittavat Suomen kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Lukuvuoden aikana kahdeksasluokkalaiset tekevät yhden kulttuurimatkan omassa maakunnassaan, toisen pääkaupunkiseudulla. Nuoret pääsevät taiteen pariin kotikuntansa sijainnista ja etäisyyksistä riippumatta. Lisäksi järjestelyissä otetaan huomioon saavutettavuus ja esteettömyys.

Lappeenrantalaisen Sammonlahden koulun rehtorin Vesa Raasumaan mielestä hanke edistää alueellista tasa-arvoa.

– Aivan lähialueillamme taidetarjontaa on vähän. Nyt meidän ulottuvillemme tulevat kansallisesti merkittävät taidelaitokset, jotka muutoin olisivat lähes oppilaidemme saavuttamattomissa.

”Jättää pysyvän jäljen”

Vesa Raasumaa huomauttaa, että Taidetestaajat sopii hyvin uuteen opetussuunnitelmaan. Siinä tavoitteena on eri oppiaineiden yhteistyö sekä laaja-alainen osaaminen ja kouluja kannustetaan tarjoamaan opetusta yhdessä esimerkiksi museoiden kanssa.

– Taidetestaajat on ainutlaatuinen ja hieno juttu. Olen vakuuttunut siitä, että hanke innostaa nuoria taiteen pariin sekä kokemaan että itse tekemään. Hanke tulee jättämään pysyvän jäljen, rehtori iloitsee.

Myös Kangasalan Pikkolan koulun erityisluokanopettaja Juha Salonen on tyytyväinen, että hänen 8J-luokkansa pääsee osallistumaan Taidetestaajiin.

– Parasta hankkeessa on se, että voimme tarjota oppilaille elämyksiä, joita he muuten tuskin saisivat. Olemme käyneet lähiseuduilla sijaitsevissa museoissa, mutta esimerkiksi vierailu Oopperaan on iso juttu, joka varmasti jättää muistijäljen, Salonen kertoo.

Lisätietoja:

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

puheenjohtaja Päivi Setälä, puh. 044 701 1086

viestinnän suunnittelija Emilia Särkiniemi, puh. 044 745 7111 / emilia.sarkiniemi(a)lastenkulttuuri.fi

www.taidetestaajat.fi

Kuva: Anni Martikainen/Folk

Ungdomar möter konst i kulturellt jätteprojekt som krossar fördomar

Det händer att ungdomar ser kulturinstitutionerna som insnöade. Kulturinstitutionerna kan inte heller alltid ta till sig ungdomarnas feedback. Ömsesidiga fördomar krossas i ett stort projekt för alla åttor från Hangö till Utsjoki.

Alla Finlands åttor och deras lärare får under nästa läsår gå gratis på till exempel teater, opera, museum eller konstutställning. Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet Konsttestarna, som vill krossa myten om konst som en svår gren och erbjuda ungdomarna minnesvärda konstupplevelser.

Barn i högstadieåldern är ur konstens synvinkel sett en utmanande målgrupp. Utbudet av konst och kultur är större för småbarn än för tonåringar. Å andra sidan är det svårt att engagera ungdomar i kulturella fritidsaktiviteter.

– Det är vanligt att i tonåren sluta med en konsthobby som påbörjades som barn. Det är till exempel svårt att få deltagare till konstverkstäder för unga, säger ordförande för Förbundet för barnkulturcenter i Finland Päivi Setälä.

Hon tror att relationen mellan ungdomarna och konsten är förknippad med fördomar på bägge hållen.

– Det hör till de ungas uttryckssätt att överdriva och ge karnevaliserad feedback. Ungdomarnas språk kan av konstinstitutionerna uppfattas som ringaktning och man kanske inte förstår deras sätt att uttrycka intresse, säger Setälä.

– Ungdomarna kan i gengäld ha för sig att det inte finns något för dem. Men alla konstinstitutioner är ingalunda dammiga och instängda. De besöksmålen som har valts ut för Konsttestarna är särskilt intressanta, med ett tilltal som är anpassat till de unga.

Projektet Konsttestarna inleds i höst. Under läsåret gör åttorna en kulturresa i det egna landskapet och en i huvudstadsregionen. Ungdomarna får uppleva konst på nära håll oberoende av avstånd och hemkommunens läge. I arrangemangen kommer dessutom tillgänglighet och hinderfrihet att beaktas. Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Vesa Raasumaa, rektor för Sammonlahti skola i Vilmanstrand, anser att Konsttestarna främjar regional jämlikhet.

– I vårt närområde är det knappt om konstutbud. Nu blir de stora nationella konstinstitutionerna, som annars skulle vara så gott som onåbara för våra elever, tillgängliga även för oss.

Rektorn påpekar att Konsttestarna passar in alldeles utmärkt i den nya läroplanen som bland annat strävar efter att samarbeta över ämnesgränserna och lägger vikt vid övergripande kunskaper och uppmuntrar skolorna att erbjuda undervisning i samarbete med exempelvis museer.

– Konsttestarna är en enastående och fin grej. Jag är övertygad om att projektet uppmuntrar ungdomarna att ta del av konst både som åskådare och aktörer. Projektet kommer att lämna bestående spår.

Också speciallärare Juha Salonen från Pikkola skola i Kangasala är nöjd över att hans klass 8J får delta i Konsttestarna.

– Det bästa med projektet är att vi kan erbjuda eleverna upplevelser som de annars antagligen inte skulle uppleva. Vi har besökt museerna som finns i närområdet, men till exempel ett besök till Operan är en stor grej, något som säkert lämnar ett spår i elevernas minnen, säger Salonen.

Mer information:

Förbundet för barnkulturcenter i Finland

ordförande Päivi Setälä, 044 701 1086

kommunikationsplanerare Emilia Särkiniemi, 044 745 7111 / emilia.sarkiniemi(a)lastenkulttuuri.fi

www.konsttestarna.fi

Fotograf: Anni Martikainen/Folk

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *