Tyrnävä

Asukasluku: 6 637

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: sivistysosaston johto, kirjasto- ja kulttuuritoimien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto, kaikkien koulujen edustajat (alakoulut ja yläkoulu),  varhaiskasvatusjohto,  nuorisotoimen edustaja, taiteen perusopetuksesta vastaava opettaja sekä oppilaskuntien edustajat asiantuntijajäseninä.

Sisältö: Suunnitelmassa listataan oman alueen kulttuurikohteet ja -kokemukset. Kulttuurikasvatussuunnitelma sisältää suunnitelman siitä, mihin kulttuurin ja taiteenlajiin 0–15 -vuotiaat tyrnäväläiset tutustuvat.

Kohderyhmä: 0–15-vuotiaat tyrnäväläiset

Tyrnävän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma