Yhä useamman peruskoululaisen koulupäivä jatkuu harrastaen / Allt fler grundskoleelever deltar i hobbyverksamhet i skolan

23.8.2017 HETI JULKAISTAVISSA

Yhä useamman peruskoululaisen koulupäivä jatkuu harrastaen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana käynnistyy 42 hanketta, joissa järjestetään iltapäivisin taiteen ja kulttuurin harrastustunteja peruskoululaisille. Lukuvuoden mittaiset hankkeet käynnistyvät elo-syyskuussa. Harrastustunneille pääsee 20 000 oppilasta 485 koulusta. Uudet harrastustunnit käynnistyvät 69 kunnassa.

Koulupäivän jatkaminen harrastuksilla on osa taiteen ja kulttuurin hallitusohjelman kolmivuotista kärkihanketta, jonka tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille.
Harrastustuntien kokonaisuuteen on varattu lähes 8 miljoonaa euroa. Avustukset jaettiin toista kertaa, ja hankkeisiin myönnettiin yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Tuntien aiheet perustuvat valtakunnallisten koululaiskyselyjen koulukohtaisiin tuloksiin. Kussakin koulussa järjestetään sen oppilaiden toivomia harrastustunteja. Näitä ovat esim. valokuvauskerho, parkourkerho, kuvataidekerho, elokuvakerho, arkkitehtuurikerho ja kädentaitojen kerhot. Harrastustunnit ajoittuvat pääsääntöisesti iltapäiviin heti oppituntien jälkeen. Tunteja ohjaavat taiteen ja kulttuurin ammattilaiset.

Useissa kunnissa harrastustunnit tarjotaan suurelle määrälle ja osassa jopa kaikille kunnan peruskoululaisista. Näitä kuntia ovat muun muassa Espoo, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Kuhmoinen, Lahti, Lapinlahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Paimio, Pieksämäki, Pori, Rautavaara, Sastamala, Siilinjärvi, Sipoo, Seinäjoki, Tammela, Tampere, Tervo, Vaasa, Vantaa, Varkaus, Vieremä ja Vesanto. Harrastustunteja järjestetään aiempaa enemmän myös yläkoulujen oppilaille, mikä oli tämän vuoden hakukierroksen painopisteenä. Harrastustunnit voivat olla joko ohjattua toimintaa tai oppilaiden omatoimista harrastamista. Kouluissa voidaan järjestää myös taide- ja kulttuurialojen esittely- ja kokeilutunteja oppituntien yhteydessä.

Hankkeesta vastaa useimmiten kunta tai lastenkulttuurikeskus. Avustuksen saajina on myös valtakunnallisia taide- ja kulttuurialan organisaatioita, jotka vievät yksittäisen alan taide- ja kulttuuriperintöalan opetusta ympäri maata kouluihin, joissa tiettyyn taide- tai kulttuurialaan on oppilailla suuri kiinnostus ja mahdollisuudet alan harrastamiseen heikot. Näitä valtakunnallisia toimijoita ovat mm. Arkkitehtuurikeskus ry, Suomen Parkour ry, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry ja Suomen muotoilukasvatusseura ry.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tänä vuonna vielä lisää harrastustuntiavustuksia. Syyskuussa tukea saavat taiteen perusopetussisältöiset harrastustunnit.

Myönnetyt avustukset (PDF)
http://minedu.fi/documents/1410845/3929753/2017+TIEDOTE_taiteen+ja+lasten+kulttuurin+saatavuuden+parantaminen+lapsille+ja+nuorille_lastenkulttuuri.pdf

Lisätietoja:
– neuvotteleva virkamies Iina Berden p. 0295 3 30069
– erityisavustaja Toni Kokko, p. 0295 3 30113

***
23.8.2017

FRITT ATT PUBLICERA

Allt fler grundskoleelever deltar i hobbyverksamhet i skolan

Men understöd av undervisnings- och kulturministeriet inleds 42 projekt där man ordnar konst- och kulturhobbyverksamhet på eftermiddagarna för grundskoleelever. Projekten sträcker sig över ett läsår och inleds i augusti-september. 20 000 elever från 485 skolor får möjlighet att delta. Den nya hobbyverksamheten inleds i 69 kommuner.

Att fortsätta skoldagen med hobbyverksamhet är en del av regeringsprogrammets treåriga spetsprojekt för konst och kultur med målet att förbättra tillgången till konst och kultur för unga. Nästan 8 miljoner euro har reserverats för hobbyhelheten. Understöden delades nu ut för andra gången, totalt 1,6 miljoner euro delades ut för projekten.

Verksamhetens inriktning baserar sig på de skolspecifika resultaten i den riksomfattande elevenkäten 2016 och 2017: i varje skola ordnas de hobbytimmar som önskats av eleverna i den skolan. Exempel på hobbyer som eleverna önskat är en fotograferings-, parkour-, bildkonst- och arkitekturklubb samt klubbar i konsthantverk.   Hobbytimmarna hålls oftast på eftermiddagarna, genast efter skoldagens slut. Yrkeskunniga inom konst och kultur leder timmarna.

I flera kommuner erbjuds hobbytimmarna till en stor del, i visa fall till alla grundskoleelever i kommunen. Dessa kommuner är Esbo, Tavastehus, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Kuhmoinen, Lahtis, Lapinlax, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Pemar, Pieksämäki, Björneborg, Rautavaara, Sastamala, Siilinjärvi, Sibbo, Seinäjoki, Tammela, Tammerfors, Tervo, Vasa, Vanda, Varkaus, Vieremä och Vesanto. Till skillnad från förra året ordnas hobbyverksamhet även i stor utsträckning för högstadieelever, vilket betonades i årets ansökningsrunda.

För projektet svarar oftast kommunen eller ett barnkulturcenter. Även riksomfattandekonst- och kulturorganisationer får understöd för att föra ut en specifik konst- och kulturverksamhet till skolor omkring i landet där det finns ett stort intresse för den specifika verksamheten men få möjligheter att hobbyn. Exempel på sådana riksomfattande aktörer är bl.a. Arkkitehtuurikeskus ry, Suomen Parkour ry, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry och Suomen muotoilukasvatusseura ry.

Undervisnings- och kulturministeriet delar ännu i år ut mera understöd för hobbyverksamhet. I september får hobbytimmar inom grundläggande konstundervisning understöd.
Beviljade understöd (PDF) http://minedu.fi/documents/1410845/3929753/2017+TIEDOTE_taiteen+ja+lasten+kulttuurin+saatavuuden+parantaminen+lapsille+ja+nuorille_lastenkulttuuri.pdf

Ytterligare information:
– Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 3 30069
– specialmedarbetare Toni Kokko tfn 0295 3 30113

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *